Paladex Opslagtanks

Samen met onze partner-fabrikant Paladex werkt DrainIT een volledig op maat gemaakt concept uit. Van dimensionering, tot gedetailleerde technische tekening. De opslagtanks worden in een atelier in België voorbereid, o.a. aansluitingen voor toevoer, afvoer, drukleidingen voor pompen en hydranten, enz worden op de tanks gelast wat zorgt voor een 100% waterdichte oplossing.

Paladex: een onderhoudsvriendelijk systeem

Technische kenmerken

Geïntegreerde putten maken van het Paladex systeem een volledig inspecteerbaar systeem

 • Extrastevigheidbijgroterediameters
 • Eenhogemechanischeresistentie (SN8, SN12, SN16) volgens de ISO norm 9969
 • Hooggebruiksgemakdankzijhet relatief lage gewicht
 • Hogechemischeresistentie.Niet corrosiegevoelig

Kenmerken
 • Geïntegreerde putten maken van het Paladex systeem een volledig inspecteerbaar systeem

 • Een gecombineerde toezichtsput

 • De toezichtsput is samengesteld uit een combinatie van elementen die gemakkelijk kunnen aangebracht worden op de werf.

 • Deze oplossing biedt als voordeel dat het systeem gemakkelijk kan aangepast worden naar de eisen op de werf. De plaatsing is ook heel eenvoudig.

 • De elementen zijn voorzien van een exacte hoogte aanduiding om de plaatsing op de werf te vergemakkelijken.

 • Het lage gewicht van de verschillende elementen laat een gemakkelijke plaat- sing zonder zware machines toe. Een waterdichtheid van 0,5 bar wordt gega- randeerd door de EPDM-dichtingen.

 • Op elke buislijn is het mogelijk om één of meerdere toezichtsschachten DN1000 met ladder te voorzien. Hierdoor is het systeem mantoegankelijk tot de vloei van de buis.

 • De ophoogelementen met ladder en met reductieconus worden afgedekt met een gietijzeren deksel D400 DN600 met ventilatieopeningen zodat de lucht weg kan.

 • Het is ook mogelijk om een toezichtsschacht DN600 te voorzien op de Paladex buis zodat toegang met camera en spuitkop voor reiniging mogelijk is.