Reinigen

Reinigen2023-11-14T14:05:14+01:00

Producten

Stoppol

Saint Dizier heeft de afgelopen jaren een compacte hoogrendement voorzuiveringssysteem ontwikkeld, genaamd Stoppol®  Deze is speciaal geschikt van de afvang van zwevende delen en van zware metalen. In [...]

UTEP

UTEP is een voorzuiveringsinstallatie voor afscheiding en opslag van onopgeloste delen, vrije minerale en oliën. CE-merk in overeenstemming met EN 858-1 [...]

We hebben een uitgebreid programma op het gebied van voorzuiveringssystemen (waterbehandeling). Reiniging van het regenwater, onopgeloste bestanddelen opvangen en verder afvoeren. Voorkomen dat er restanten van olie, benzine, diesel, etc. in het milieu terecht kunnen komen. Hier zijn hoge kwaliteitsnormen voor, onze oplossingen voldoen aan deze eis!

Van oliebenzine afscheiders (OBAS) met slibvang septic-tanks of coalescentie-afscheiders; met als doel het verwijdering van minerale oliën, vetten en bezinkbare deeltjes.

 • Transportbedrijven

 • Laad en loskuilen

 • Overslagplaatsen

 • Parkeerterreinen

 • Parkeergarages

 • Tankstations

 • Garagebedrijven

 • Wasplaatsen

 • Vloeistofdichte vloeren in industrie

 • Milieustraten en opslagterreinen voor afval

 • Autosloperijen

Ga naar de bovenkant