Producten

Geotextiel

Geotextiel is een materiaal dat in diverse toepassingen wordt gebruikt in de civiele techniek en bouwsector. Het is gemaakt van synthetische vezels en wordt gebruikt voor zijn mechanische en hydraulische eigenschappen. Hier zijn enkele veelvoorkomende toepassingen van geotextiel:

 • Grondstabilisatie

  Geotextiel wordt gebruikt om de stabiliteit van bodems te verbeteren. Het kan worden geplaatst onder wegen, parkeerterreinen en spoorwegen om de druk gelijkmatig te verdelen en het zetten en deformatie van de onderliggende bodem te verminderen.

 • Drainage

  Geotextiel wordt vaak gebruikt in combinatie met drainagesystemen. Het voorkomt het binnendringen van fijne deeltjes in de afvoerbuizen, wat verstopping kan veroorzaken, terwijl het waterdoorlatend blijft. Het wordt ook gebruikt in geocomposieten voor gronddrainage.

 • Waterkeringen en erosiebestrijding

  Geotextiel kan worden gebruikt om erosie langs oevers van rivieren, meren en kustgebieden te verminderen. Het beschermt de bodem tegen erosie door golven, stromingen en wind.

 • Slib- en sedimentbeheer

  Geotextiel wordt gebruikt om slib en sediment in waterlichamen te beheersen. Het kan worden toegepast in sedimentopvangsystemen en sedimentdijken om verontreinigende stoffen te verwijderen en het water te zuiveren.

 • Ondergrondse constructies

  Geotextiel wordt gebruikt in ondergrondse constructies, zoals tunnels en reservoirs, om waterinfiltratie te voorkomen en de structurele integriteit te behouden.

 • Wegenbouw

  Geotextiel wordt gebruikt in de aanleg van wegen om de levensduur van het wegoppervlak te verlengen. Het kan worden gebruikt als scheidingslaag tussen de fundering en de bovenliggende materialen, waardoor de verspreiding van krachten wordt verbeterd.

 • Tuin- en landschapsarchitectuur

  In de tuin- en landschapsarchitectuur wordt geotextiel gebruikt om onkruidgroei onder grindpaden, kunstgras en andere buitenoppervlakken te voorkomen.

 • Landbouw

  Geotextiel kan worden ingezet in de landbouw voor toepassingen zoals grondbedekking, erosiebestrijding, en bescherming van gewassen tegen ongedierte.

Geotextiel is een veelzijdig materiaal dat wordt gebruikt om de prestaties en duurzaamheid van verschillende bouw- en milieutoepassingen te verbeteren. Het wordt gekozen op basis van de specifieke eisen van een project en het type geotextiel dat het beste past bij de gewenste functies.