Buijtenhuis Nijkerk B.V.

Geoflow

Hoofdaannemer: Goldbeck Nederland BV.

Project: DHG Zaandam.

Onderaannemer: Buijtenhuis Nijkerk B.V.

Product; Nidaplast Geoflow: 24 rollen

Een Innovatieve Oplossing voor Uitdagende Weersomstandigheden

In de wereld van bouwprojecten is een doordachte aanpak van waterafvoer van essentieel belang, vooral met wisselende weersomstandigheden. Geoflow een bijzonder product dat effectief omgaat met hemelwater op verschillende oppervlakken. Voor dit project in Zaamdam de kenmerken, voordelen en toepassingen van Geoflow. Geoflow komt goed van pas in diverse situaties, met name bij:

Platte Daken:

Minimaliseert de impact van hevige regen door snel en efficiënt water af te voeren.

Dakterrassen:

Biedt een duurzame oplossing voor waterafvoer, waardoor het terras droog blijft, zelfs bij intensieve regenval.

Voetbalvelden:

Speelt een cruciale rol in het handhaven van speelbaarheid door waterafvoer te optimaliseren.

Infiltratietanks en infiltratievoorziening:

de tussenlaag fungeert als een beschermende barrière. De Geoflow voorkomt dat verontreinigingen, zoals sedimenten en deeltjes, het infiltratiesysteem binnendringen en mogelijk verstoppingen veroorzaken.

Unieke Eigenschappen en Voordelen

  1. Snelle Afvoer en Geleidelijke Vrijgave: Tijdens intense regen zorgt Geoflow ervoor dat grote hoeveelheden hemelwater snel worden afgevoerd.
  1. Toepasbaarheid op Diverse Oppervlakken: Geoflow biedt een kosteneffectieve oplossing voor niet-poreuze oppervlakken zoals bestrating, asfalt, beton en meer. Hierdoor wordt waterafvoer geoptimaliseerd, zelfs op plekken waar traditionele methoden tekortschieten.
  1. Duurzaamheid en Kostenbesparing: Met zijn eenvoudige installatie, hoge afvoercapaciteit en kosteneffectieve oplossingen biedt Geoflow een duurzaam alternatief voor waterafvoer, waardoor onderhoudskosten worden verminderd en de levensduur van het oppervlak wordt verlengd.

Conclusie biedt Geoflow een cruciale bijdrage aan in situaties waar waterafvoer een uitdaging vormt en minimale ruimte /mogelijkheden zijn. Het project in Zaandam, onder leiding van Goldbeck Nederland BV en Buijtenhuis Nijkerk B.V., is een treffend voorbeeld van hoe innovatieve oplossingen de bouwsector kunnen transformeren en de impact op het milieu kunnen verminderen.

  • Waterberging

  • Kostenbesparend beheer en onderhoud

  • efficiënt afvoer