Project Envida in Gronsveld

Infiltratievoorziening

Plum infra bv werkt momenteel aan de realisatie van de tweede infiltratievoorziening voor het Project Envida in Gronsveld. Voor dit project heeft Beuker Kunststoffen putten en PVC materiaal geleverd en door deze samenwerking zijn we nog servicegerichter.

Een opvallende mijlpaal in dit project is het gebruik van ons EP-systeem, dat de voorkeur krijgt van steeds meer aannemers. Dit systeem onderscheidt zich door zijn gebruiksgemak, aangezien het geen clips of extra zijwanden vereist. Het enige wat nodig is, is het plaatsen van EP infiltratieblokken van 1,5m³. Dit resulteert in een aanzienlijk efficiëntere en snellere installatie, wat tijd en kosten bespaart.

Een belangrijk voordeel van ons EP-systeem is dat zeer fijn zand, vanaf 63 µm, alleen in de aanvoerleidingen terechtkomt. Dit zorgt niet alleen voor een langer functionerend systeem, maar maakt het systeem ook zeer onderhoudsvriendelijk. Dit betekent minder zorgen en kosten op de lange termijn voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van het infiltratiesysteem.

Daarnaast is het vermeldenswaardig dat ons EP-systeem is gecertificeerd door DIBt en CSTB, wat aantoont dat het voldoet aan erkende normen en specificaties. Het systeem behoudt bovendien het uiterst fijne zand in de aanvoerleidingen, zonder de noodzaak van een voorzuiveringssysteem. Dit draagt bij aan de efficiëntie en kostenbesparing bij de aanleg van infiltratievoorzieningen.

Met een EP infiltratieblok van 1,5m³ is het mogelijk om 80m³ per man per dag te plaatsen, wat de installatiesnelheid verder verbetert. Bovendien is het systeem SLW60 gecertificeerd, wat betekent dat het geschikt is voor infiltratieoplossingen met een lage belasting van organisch materiaal.

We zijn bij Plum Infra BV en Beuker Kunststoffen trots op onze positieve bijdrage aan dit project en kijken uit naar de volgende uitdaging in de wereld van infiltratievoorzieningen.

  • DIBt en CSTB gecertificeerde infiltratievoorziening

  • Sediment (uiterst zeer fijn zand, vanaf 63 µm blijft enkel in de aanvoerleiding en komt niet terecht in de infiltratieblokken, zonder voorzuiveringssysteem.

  • Onderhoudsarm

  • Geen clips of zijwanden nodig

  • EP infiltratieblok van 1,5m3 waardoor plaatsing van 80m3 per man per dag mogelijk is!

  • SLW60

  • Kostenbesparend bij aanleg