Project Aldi Hoensbroek Vastgoed

Infiltratiekratten

Aannemer: Heijmans Infra bv
Leverancier Infiltratiekratten: Nidaplast Environnement
Leverancier Geotextiel: DrainIT

Begin Maart is DrainIT benaderd geworden door Heijmans infra bv om deel te nemen aan een openbare aanbesteding om hemelwater af te koppelen voor het Project “Aldi Hoensbroek Vastgoed”.

De uitdaging

Het doel van het project was om hemelwater af te koppelen en dit te verdelen in vijf verschillende infiltratievoorzieningen met een totaal volume van 282 m3. Deze aanpak werd uitgevoerd in overeenstemming met de waterparagraaf opgesteld door RA Infra B.V. De AZBOX van Nidaplast voldeed aan specifieke waterbergingseisen.

In dit project lijkt het erop dat het belangrijkste doel was om hemelwater van een bepaald gebied af te koppelen, wat betekent dat het niet direct in het rioolsysteem wordt geloosd, maar wordt geïnfiltreerd in de bodem om het grondwater aan te vullen of andere milieudoelen te dienen. Dit werd bereikt door vijf verschillende infiltratievoorzieningen te gebruiken met een totale opslagcapaciteit van 282 kubieke meter. De keuze voor de AZBOX van Nidaplast als infiltratievoorziening impliceert dat deze specifieke technologie voldeed aan de eisen voor waterberging in dit project.

Dit soort projecten draagt bij aan een duurzamere omgang met regenwater en kan helpen overstromingen te voorkomen, het grondwater aan te vullen en de druk op rioleringssystemen te verminderen. Het is belangrijk om lokale voorschriften en normen te volgen, zoals de waterparagraaf opgesteld door RA Infra B.V., om ervoor te zorgen dat het project op de juiste manier wordt uitgevoerd en aan alle vereisten voldoet.

In samenwerking met onze vaste partner Nidaplast Environnementhebben we een nieuw ontwerpadvies ingediend. Belangrijke speerpunten hierin waren;

Beoogde ontwerp uitgangspunten, input bodem- en infiltratieonderzoek, beoordelen terreinplan, totale waterberging, beheer en onderhoud, inspectie en reiniging

De Infiltratievoorzieningen van Nidaplast zijn uniek en vooral kostenbesparend omdat op elke gewenste plek, ook tijdens uitvoering, een inspectieschacht DN300 kan plaatsen. Inspectiecamera en de reinigingskop vinden altijd makkelijk hun doorgang.

Levering en uitvoering vond uiteindelijk plaats midden juni en tevens in samenwerking met Beuker Kunststoffen PVC leidingwerk geleverd, dit in nauw overleg met Heijmans Infra.

  • DIBt en CSTB gecertificeerde infiltratievoorziening

  • Beoogde ontwerp uitgangspunten

  • Beoordelen Terreinplan

  • Totale waterberging

  • SLW60

  • Beheer en onderhoud