Grondverzet Richard Palmen

Inspecteerbaar infiltratievoorziening, AZBOX.

Aannemer: Richard Palmen

Project: 9 woningen te Grathem

Product; Geotextiel, AZBOX Nidaplast

Nidaplast Environnement en DrainIT werken al geruime tijd samen. We richten ons op het behalen van gezamenlijke succesvolle projectresultaten en het delen van de juiste kennis richting de opdrachtgever. Deze samenwerking streeft naar synergie door het delen van expertise en best practices, wat kan leiden tot betere projectkwaliteit, innovatie en kostenbesparingen voor uw afwateringsproject. Hierdoor ontstaan ook samenwerkingen in de Nederlandse markt. Een recent projectvoorbeeld is de samenwerking met Beuker Kunststoffen en Grondverzet Richard Palmen. Begin dit jaar hebben we met succes infiltratiekratten geleverd voor de Schoolstraat in Leudal. In de nabije omgeving hebben we een uitbreiding van 100m3 infiltratiekratten gerealiseerd voor de bouw van wederom 9 nieuwe woningen. We zijn trots op wat we samen hebben bereikt.

– Binnen 1,5 week berekend, geleverd en aangebracht door de aannemer.
– Geïntegreerde inspectie schachten.
– CSTB en DIBT gecertificeerd.Geotextielen, toepassingen in de Bouwsector.

De veelzijdigheid van de ST120 geotextiel maakt ze geschikt voor diverse toepassingen in de bouwsector, waaronder:

  • Wegenbouw
  • Waterbouw
  • Landschapsarchitectuur
  • Milieuprojecten

  • Waterberging

  • Kostenbesparend voor beheer en onderhoud

  • Projectondersteuning

  • Sediment ( uiterst zeer fijn zand, vanaf 63 µm) blijft enkel in de aanvoerleiding en komt niet terecht in de infiltratieblokken, zonder voorzuiveringssysteem.

  • DIBt en CSTB gecertificeerd