Project Theunissen Infra BV

Infiltratiekratten en Geotextiel ST120

Aannemer: Theunissen Infra BV
Leverancier Infiltratiekratten: AZBOX Nidaplast Environnement
Leverancier Geotextiel: DrainIT

Juli dit jaar  heeft DrainIT wederom een mooi project mogen leveren in Schinnen. 8 nieuwbouw woningen afkoppelen en zorgen dat het hemel op de juiste plek terecht komt.

Beuker kunststoffen is in “ons” Limburg een vaste GWW leverancier voor vele aannemers, Theunissen infra is hier één van.

In het streven naar duurzaam en adaptief woonomgeving, is het beheer van overtollig hemelwater een kritische factor geworden, vooral gezien de voortdurende schommelingen in ons klimaat. Voor de nieuwe bewoners is het van essentieel belang om ervoor te zorgen dat overtollig hemelwater op een veilige, efficiënte en lokale manier wordt opgevangen.

De implementatie van lokale infiltratievoorzieningen, zoals de eerder genoemde AZBOX van Nidaplast, getuigt van een vooruitstrevende benadering van waterberging. Door te voldoen aan specifieke waterbergingseisen, bieden deze systemen de mogelijkheid om overtollig hemelwater op de plaats zelf op te vangen en gecontroleerd te laten infiltreren in de onderliggende bodem.

  • DIBt en CSTB gecertificeerde infiltratievoorziening

  • Beoogde ontwerp uitgangspunten

  • Beoordelen Terreinplan

  • Totale waterberging

  • SLW60

  • Beheer en onderhoud